ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Повреди и болести

Бидејќи масирањето бара поголем физички напор, масерите можат да се повредат доколку не користат соодветни техники. Постојаното повторување на исти движења во комбинација со долго време стоење на нозе, може да предизвика замор и болки во рацете, грбот или нозете. Овие непријатности може да се намалат доколку масерите се придружуваат до правилни позиции на телото, редовно вежбање, одмерени паузи или во одредени случаи сами да се масираат.

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.680 МКД

Слободни работни местa

  • 9  АВРСМ