ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Изгледи за вработување

Препораките од задоволните клиенти се важен фактор при наоѓање на работа или нови клиенти. Оттука, огласите и маркетингот претставуваат алатка за полесно наоѓање на работа или проширување на дејноста.

Членувањето во професионални здруженија исто така може да помогнат во наоѓање на контакти и можност за вработување.

Професионалната надградба преку обуки и дополнително образование можат да ја зголемат понудата на услуги и да привлечат дополнителни клиенти.

  

Слични занимања класифицирани на друго место:

▪ Физиотерапевти – 2264

▪ Стручњаци во здравството, некласифицирани на друго место – 2269

 

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.680 МКД

Слободни работни местa

  • 9  АВРСМ