Стоматолози

Стоматолози

Распоред на работата

Најголем дел од  стоматолозите работат со полно работно време  околу 95 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена, некој од нив работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стоматолозите спроведуваат истражувања, креираат или подобруваат концепти, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења од областа на стоматологијата. Се занимаваат со спречување на болести и аномалии на вилиците, забите, непцата и устата и користат широк спектар на дијагностички и хируршки техники од модерната стоматологија за зачувување на оралното здравје. Тие се занимаваат и со научно – истражувачка дејност.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

32.459 МКД

Слободни работни местa

44 АВРСМ