Стоматолози

Стоматолози

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014 – 2019, бројот на стоматолизите се движи 1000 – 2300 вработени лица.

Стоматолозите обично работат во јавни и приватни ординации, каде се грижат за зачувување на оралното здравје на пациентите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стоматолозите спроведуваат истражувања, креираат или подобруваат концепти, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења од областа на стоматологијата. Се занимаваат со спречување на болести и аномалии на вилиците, забите, непцата и устата и користат широк спектар на дијагностички и хируршки техники од модерната стоматологија за зачувување на оралното здравје. Тие се занимаваат и со научно – истражувачка дејност.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

32.459 МКД

Слободни работни местa

44 АВРСМ