Стаклари

Стаклари

Распоред на работата

Најголем дел од стакларите работат со полно работно време од 40 часа неделно. .Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници, како би ги испочитувале  роковите кон клиентите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стакларите земаат мерки и сечат стакло и огледало и го поставуваат на прозорци, врати, излози и други рамки.

Потребно образование при вработување

Минимум основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

5