Стаклари

Стаклари

Изгледи за вработување

Стакларите  според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени алатничари се движи околу 300 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Покривачи (обложувачи) на покриви – 7121
  • Поставувачи на подови и плочки – 7122
  • Фасадери и гипсари – 7123
  • Работници на изолација – 7124
  • Водоинсталатери и инсталатери на цевки – 7126
  • Инсталатери за греење и климатизација – 7127

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стакларите земаат мерки и сечат стакло и огледало и го поставуваат на прозорци, врати, излози и други рамки.

Потребно образование при вработување

Минимум основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

5