Стаклари

Стаклари

Како да станете стаклар

Образование

Повеќето стаклари ги учат своите вештини преку обука на работното  место или во текот на работното искуство. Минимум е основно образование, но за ова занимање не се бара формално средно образование, некои стаклари и работилници за стакло може да побараат претходно работно искуство.

Потребни вештини

Спретност:  Стакларите бидејки работат со лесно кршлив материјал мора да работат претпазливо за да не дојдат во ситуација да се повредат од стаклата.

Математички вештини: Стакларите  користат математички вештини – вклучувајќи мерење, пресметување, обем, плоштина, за да можат точно да ги пресечат стаклата според димензиите.

Вештини за услуги на клиенти:  Стакларите  разговараат со клиентите за проблемите кои ги имаат, и даваат најдобри опции  за нивно решавање.

Вештини за управување со времето: Стакларите  често работат со утврден рок. Како резултат на тоа, тие треба да работат ефикасно за да ги испочитуваат утврдените распореди.

Физичка сила: Работниците мора да бидат доволно силни бидејки стаклото е тешко, тие подигнуваат големи тежини при работа со него.

Задолженија на работното место

Стакларите земаат мерки и сечат стакло и огледало и го поставуваат на прозорци, врати, излози и други рамки.

Потребно образование при вработување

Минимум основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

5