Стаклари

Стаклари

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Споредна група 712 – Занимања за завршни градежни работи и сродни градежни работници, изнесувала 20.740 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, најголем број  од огласите за стаклари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Стакларите земаат мерки и сечат стакло и огледало и го поставуваат на прозорци, врати, излози и други рамки.

Потребно образование при вработување

Минимум основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

5