Стаклари

Стаклари

Работна средина

Најголем дел од работното време на стакларите се одвива во затворени простории – работилници. Нивната работата  бара постојано внимание, нивните движењата се ограничени  и претежно е во стоечка положба.

Задолженија на работното место

Стакларите земаат мерки и сечат стакло и огледало и го поставуваат на прозорци, врати, излози и други рамки.

Потребно образование при вработување

Минимум основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

5