Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Распоред на работата

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно обично работат во смени од околу 8 часа, со ротирачки распоред. Повеќето вработени од ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно работат со полно работно време – околу 94%. , а прекувремената работа за нив е вообичаена. Тие најчесто работат и за викенди и празници, како би го испочитувале рокот за испорака.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно ракуваат со шивачките машини за
изработка на текстилна, кожна и крзнена облека и со машините за везење на декоративна дезенирана
облека и други материјали.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

159