Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Како да станете ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Образование

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно  треба да се стекнат со средно образование, иако за некои работни места може да не бидат потребни официјални квалификации за образование туку обука на работно место.

Средни училишта кои нудат формално образование од текстилно – кожарска струка се:

 1. ОСУ „Ацо Русковски“ Берово;
 2. СОУ „Таки Даскало“ Битола;
 3. ОСУ „Богданци“ Богданци;
 4. СОУ „Ванчо Прке“ Виница;
 5. СОУ „Методи Митевски Брицо“ Делчево;
 6. СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка;
 7. СОУ „Перо Наков“ Куманово;
 8. СОУ „Миле Јаневски Џингар„ Македонска Каменица;
 9. СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп;
 10. СУГС „Кочо Рацин“ Скопје;
 11. ЦОР „Партенија Зографски“ Скопје;
 12. ДСУРО „Св. Наум Охридски“ Скопје;
 13. СОУ „Нико Нестор“ Струга;
 14. СОУ „Никола Карев“ Струмица;
 15. СОТУ „Ѓоце Стојчески“ Тетово;
 16. СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип;
 17. ЦССНОВ “Искра“ Штип;

Важни квалитети

Комуникациски вештини. Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно мора ефикасно да комуницираат со другите, дури и во стресни ситуации.

Аналитички вештини. Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно мора да го следат  процесот на работа со машините со кои ракуваат. Овие задачи бараат прецизност и точност.

Вештини за набљудување. Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно мора да бидат претпазливи и свесни за нивната околина и да можат брзо да препознаат нешто необично.

Вештини за решавање на проблеми. Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно  мора да можат брзо да го утврдат најдобриот начин на дејствување кога ќе се појави опасна ситуација.

Физичка сила, Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно мора да бидат способни да вршат физички напори, повторувачки задачи, и свиткување на половината.

Координација рака-око-нога. Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно треба да имаат стабилни раце и нозе за прецизно водење и контрола на машините за шиење, понекогаш во тесни простори.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно ракуваат со шивачките машини за
изработка на текстилна, кожна и крзнена облека и со машините за везење на декоративна дезенирана
облека и други материјали.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

159