Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Работна средина

Најголем дел од работното време на ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно е со полно работно време.

Ракувачи за шиење на текстил, кожа и крзно генерално работат во затворени простории – шивални, конфекции. Обично седат додека работат и честопати работат во неправилни положби на телото, прилагодувајќи се на позицијата на машините за шиење и опремата со која ракуваат.Нивната работа бара постојано внимание.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно ракуваат со шивачките машини за
изработка на текстилна, кожна и крзнена облека и со машините за везење на декоративна дезенирана
облека и други материјали.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

159