Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  815 –   Ракувачи со машини за текстил, крзно и кожа изнесувала 16.169 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 94% од огласите за ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за шиење на текстил, кожа и крзно ракуваат со шивачките машини за
изработка на текстилна, кожна и крзнена облека и со машините за везење на декоративна дезенирана
облека и други материјали.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

159