Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за перење

Работна средина

Ракувачи со машини за перење генерално работат во затворени простории, но се работи и на отворено. Често работат во неправилни положби на телото , прилагодувајќи се на позицијата на кварот на машините за перење и опремата со која ракуваат.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во
претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Потребно образование при вработување

Основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

5