Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за перење

Како да станете ракувачи со машини за перење

Образование

Ракувачи со машини за перење  треба да се стекнат со основно образование, иако за некои работни места може да не бидат потребни официјални квалификации за образование туку обука на работно место.

Важни квалитети

Аналитички вештини. Ракувачи со машини за перење  мора да го следат  процесот на работа со машините со кои ракуваат. Овие задачи бараат прецизност и точност.

Вештини за набљудување. Ракувачи со машини за перење  мора да бидат претпазливи и свесни за нивната околина и да можат брзо да препознаат нешто необично.

Вештини за решавање на проблеми. Ракувачи со машини за перење  мора да можат брзо да го утврдат најдобриот начин на дејствување кога ќе се појави опасна ситуација.

Механички вештини: ракувачи со машини за перење оперираат сложени машини и повремено вршат рутинско одржување.

Физичка сила, ракувачи со машини за перење мора да бидат способни да вршат физички напорни, повторувачки задачи, како што се кревање тешки предмети и свиткување на половината.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во
претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Потребно образование при вработување

Основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

5