Ракувачи со машини за перење

Ракувачи со машини за перење

Изгледи за вработување

Ракувачи со машини за перење според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени во обезбедување и сродни занимањата се движи околу 11.500 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  1. Ракувачи со машини за предење и намотување на влакна
  2. Ракувачи со машини за ткаење и плетење
  3. Ракувачи со машини за шиење на текстил, кожа и крзно
  4. Ракувачи со машини за белење, боење и чистење на текстил, кожа и крзно
  5. Ракувачи со машини за подготовка на крзна и кожа
  6. Ракувачи со машини за производство на обувки и кожна галантерија
  1. Ракувачи со машини за текстилни, крзнени и кожни производи кои
    не секласифицирани на друго место

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачите со машини за перење ракуваат со машини за перење и хемиско чистење во
претпријатија и ја надгледуваат работата на машините.

Потребно образование при вработување

Основно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.196 МКД

Слободни работни местa

5