Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Распоред на работата

Повеќето ракувачи со машини за изработка на гумени производи работат со полно работно време –  околу 95%.

Прекувремената работа е вообичаена и затоа што многу производители ја работат својата машинерија подолго време, вечерта и работата  преку викенд е исто така честа.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25