Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Изгледи за вработување

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени  ракувачи со машини  за изработка на гумени производи  се движи околу 560  лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • 8142. Ракувачи со машини за изработка на пластични производи
  • 8143. Ракувачи со машини за изработка на производи од хартија

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25