Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи

Работна средина

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи се вработени главно во фабрики. Работниците мора да се придржуваат до безбедносните стандарди за да се заштитат од опасностите на работното место. Повеќето работат со полно работно време, а некои работат и навечер и за време на викенди и  празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ракувачи со машини за изработка на гумени производи    ракуваат со машини за гмечење и топење на гума и гумена смеса или производи со различни состојки и предмети од природна и синтетичка гума и пластика, како обувки, индустриски прибори, домашни предмети, изолациски материјали, гума за велосипеди, автомобили, трактори, авиони и други возила.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.033 МКД

Слободни работни местa

25