Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Распоред на работата

Ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки работат со полно работно време  околу 99 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена,тие работат и за време на викендите и за празници.

Задолженија на работното место

Ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки управуваат со дигалки за тежок товар и други уреди и ја надгледуваат нивната работа.

Потребно образование при вработување

Основно образование и соодветна обука

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

82 АВРСМ