Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

Работна средина

Работата на ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки во најголем дел од времето се одвива во возилата. Нивната работата  бара постојано внимание, претежно е во седечка положба, па затоа движењата се ограничени.

Овие работници поминуваат значително време на отворено и  честопати возат на големи растојанија. Ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки често креваат тешки делови и алати, ракуваат со мрсна и валкана опрема.

Задолженија на работното место

Ракувачите со кранови, дигалки и слични постројки управуваат со дигалки за тежок товар и други уреди и ја надгледуваат нивната работа.

Потребно образование при вработување

Основно образование и соодветна обука

Просечна месечна нето заработувачка

28.722 МКД

Слободни работни местa

82 АВРСМ