ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Преработувачи на храна и сродни занимања каде спаѓаат Производителите на млечни производи изнесувала 13.175 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 94 проценти од огласите за Производителите на млечни производи се однесувале за вработувања со полно работно време.

 

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Производителите на млечни производи се занимаваат со подготовка на млеко и негова преработка во путер и различни видови сирење, кашкавал, кајмак, урда и други млечни производи за продажба.

Потребно образование при вработување

Средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

19.034 МКД

Слободни работни местa

  • 7 АВРСМ