Производители на млечни производи

Производители на млечни производи

Повреди и болести

Можни повреди на производителите на млечни производи може да бидат предизвикани од неправилно ракување и одржување со машините и апаратите за преработка на млекото. Исто така чести се и повредите при пад бидејќи работат на лизгави подови.

 

Задолженија на работното место

Производителите на млечни производи се занимаваат со подготовка на млеко и негова преработка во путер и различни видови сирење, кашкавал, кајмак, урда и други млечни производи за продажба.

Потребно образование при вработување

Средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

19.304 МКД

Слободни работни местa

  • 9 АВРСМ