Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Преработувачи на храна и сродни занимања каде спаѓаат и Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли, изнесувала 19,034 денари,  според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика во  2018 година.Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 94 проценти од огласите за преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ