Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

Изгледи за вработување

Порастот на населението и приходите се очекува да резултира со поголема побарувачка за прехранбени производи и слични производи што е основна потреба на населението, па така преработувачите на месо, риба и сродни прехранбени артикли и во иднина би имале добри изгледи за вработување.

Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли се меѓу најпобаруваните занимања. Според податоците од Агенцијата за вработување, просечниот број на слободни работни места кај ова занимање, на месечно ниво, за периодот јануари-октомври 2019 година изнесува 91.

За повеќе информации и за пристап до огласите за слободни работни места посетете ја страницата на АВРСМ на следниот линк:

http://www.av.gov.mk/

             Слични занимања (од ISCO-08)

  • Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли -7511
  • Пекари, слаткари и сродни занимања -7512
  • Производители на млечни производи – 7513
  • Преработувачи на овошје, зеленчук и слично – 7514
  • Дегустатори и оценувачи на прехранбени производи и пијалаци – 7515

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Преработувачите на месо, риба и подготвувачите на сродни прехранбени артикли подготвуваат животни за колење, чистат и обработуваат месо и риба и подготвуваат  лични производи конзервираат месо и други прехранбени производи со сушење, солење и чадење.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

19,034 МКД

Слободни работни местa

91 АВРСМ