Обезбедување

Обезбедување

Распоред на работата

Вработените во обезбедување и сродните занимања обично работат во смени од околу 8 часа, со ротирачки распоред. Ноќните смени се вообичаени. Повеќето вработени од обезбедување работат со полно работно време. Сезонска работа може да биде достапна за време на празниците и за време на потоплите летни месеци во некои држави.

Задолженија на работното место

Вработените во обезбедување и сродните занимања вршат вратарски должности во станбени згради и деловни објекти, се грижат за паркинзи, чуваат куќи и друг имот од незаконско влегување, вандализам или кражба и откриваат пожари и други опасности, го одржуваат редот и ги спроведуваат прописите на јавни настани, вршат обезбедување на лица, собираат билети или вршат разводнички задачи.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

26.012 МКД

Слободни работни местa

763