Обезбедување

Обезбедување

Изгледи за вработување

Вработените во обезбедување и сродните занимања според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени во обезбедување и сродни занимањата се движи околу 11.500 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Безбедносните служби ќе продолжат да бидат потребни за заштита на луѓето и имотот поради загриженост за криминал и вандализам.

Државите продолжуваат да го легализираат коцкањето, додека бројот на  казината се зголемуваат, што резултира со потреба за вработените во обезбедување и сродните занимања

Слични занимања (од ISCO-08)

  • 5411.Пожарникари
  • 5412.Полиција
  • 5413.Затворскистражари
  • 5419.Занимања за заштита на лица и имот кои не се класифицирани на друго место

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Вработените во обезбедување и сродните занимања вршат вратарски должности во станбени згради и деловни објекти, се грижат за паркинзи, чуваат куќи и друг имот од незаконско влегување, вандализам или кражба и откриваат пожари и други опасности, го одржуваат редот и ги спроведуваат прописите на јавни настани, вршат обезбедување на лица, собираат билети или вршат разводнички задачи.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

26.012 МКД

Слободни работни местa

763