Обезбедување

Обезбедување

Работна средина

Најголем дел од работното време на вработените во обезбедување и сродните занимања е со полно работно време. Вработените во обезбедување и сродните занимања  работат на различни места, вклучувајќи станбени згради, деловни објекти и т.н. Бидејќи многу објекти, се отворени 24 часа на ден, вработените во обезбедувањето често мора да работат деноноќно.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Вработените во обезбедување и сродните занимања вршат вратарски должности во станбени згради и деловни објекти, се грижат за паркинзи, чуваат куќи и друг имот од незаконско влегување, вандализам или кражба и откриваат пожари и други опасности, го одржуваат редот и ги спроведуваат прописите на јавни настани, вршат обезбедување на лица, собираат билети или вршат разводнички задачи.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

26.012 МКД

Слободни работни местa

763