Обезбедување

Обезбедување

Како да станете вработени во обезбедување и сродните занимања

Образование

Вработените во обезбедување и сродните занимања  треба да имаат завршено најмалку средно образование.

Лиценци, сертификати и регистрации

Повеќето држави бараат обезбедувањето да имаат лиценца од државата во која работат. Иако условите за лиценцирање варираат според државата, кај нас се  води според Закон за приватно обезбедување (Службен весник на РМ бр. 166/12, 164/13 ).

Повеке информации на линкот:

https://obezbeduvanje.org.mk/litsentsa/

Важни квалитети

Комуникациски вештини. Вработените во обезбедување и сродните занимања мора ефикасно да комуницираат со другите, дури и во стресни ситуации.

Интерперсонални вештини. Вработените во обезбедување и сродните занимања често редовно комуницираат со јавноста; покрај тоа, тие мора да бидат способни да се справат и деескалираат конфликни ситуации.

Вештини за набудување. Вработените во обезбедување и сродните занимања мора да бидат претпазливи и свесни за нивната околина и да можат брзо да препознаат нешто необично.

Вештини за решавање на проблеми. Вработените во обезбедување и сродните занимања мора да можат брзо да го утврдат најдобриот начин на дејствување кога ќе се појави опасна ситуација.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Вработените во обезбедување и сродните занимања вршат вратарски должности во станбени згради и деловни објекти, се грижат за паркинзи, чуваат куќи и друг имот од незаконско влегување, вандализам или кражба и откриваат пожари и други опасности, го одржуваат редот и ги спроведуваат прописите на јавни настани, вршат обезбедување на лица, собираат билети или вршат разводнички задачи.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

26.012 МКД

Слободни работни местa

763