Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група –  Монтери и механичари на електроника и телекомуникации каде спаѓаат и Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија, изнесувала 22.945 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2020 година, околу  92 проценти од огласите за монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија поставуваат, одржуваат и сервисираат информатичка и комуникациска опрема во централи и кај корисниците, инсталираат опрема за пренос на податоци, антени, кабли, проводници и друга слична опрема.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.945 МКД

Слободни работни местa

11