Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

Изгледи за вработување

Секторот за информатичка и комуникациска технологија се очекува да биде стабилен и во наредните години, што значи дека и во иднина ке бидат потребни монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија.

Слични занимања (од ISCO-08)

Монтери и механичари на електроника – 7421

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Монтерите и механичарите на информатичка и комуникациска технологија поставуваат, одржуваат и сервисираат информатичка и комуникациска опрема во централи и кај корисниците, инсталираат опрема за пренос на податоци, антени, кабли, проводници и друга слична опрема.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.945 МКД

Слободни работни местa

11