Магационери и сродни занимања

Магационери и сродни занимања

Изгледи за вработување

Магационери  и сродни занимања, според податоците на Агенцијата за вработување се едно од најпобаруваните занимања. Во просек, на месечно ниво јануари – декември 2021 година изнесува 556. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2017-2021 година, бројот на вработени магационери  и сродни занимања се движи околу 9600 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  •  Транспортни службеници – 4323
  • Службеници за производство- 4322

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk/

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Магационерите примаат, чуваат и испорачуваат стока. За тоа водат евиденција, изработуваат и чуваат документација.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23,303 МКД

Слободни работни местa

556