Магационери и сродни занимања

Магационери и сродни занимања

Распоред на работата

Магационери  и сродни занимања работат со полно работно време  околу 98% според податоци од Агенцијата за вработување во 2021 година. Прекувремената работа е вообичаена, тие работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Магационерите примаат, чуваат и испорачуваат стока. За тоа водат евиденција, изработуваат и чуваат документација.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23,303 МКД

Слободни работни местa

556