Магационери и сродни занимања

Магационери и сродни занимања

Повреди и болести

 Најчести повреди на магационери  и сродни занимања , се резултат на повреди во пределот на грбот поради кревање тежок товар.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Магационерите примаат, чуваат и испорачуваат стока. За тоа водат евиденција, изработуваат и чуваат документација.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23,303 МКД

Слободни работни местa

556