Магационери и сродни занимања

Магационери и сродни занимања

Работна средина

Работата на магационери  и сродни занимања во најголем дел од времето се одвива во магацини, но по потреба за достава на стока и на отворен простор. Работата претежно е во движечка положба за примање и обработка на пристигнатите стоки и материјали, како и за испорака на истите.

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Магационерите примаат, чуваат и испорачуваат стока. За тоа водат евиденција, изработуваат и чуваат документација.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23,303 МКД

Слободни работни местa

556