Фасадери и гипсари

Фасадери и гипсари

Распоред на работата

Повеќето фасадери и гипсари работат со полно работно време. Повремено, работат и дополнителни часови за да се исполнат роковите на проектите или да се решат проблемите кои произлегуваат со работата.

Фасадерите и гипсарите  работат со полно работно време  околу 99 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена,тие работат и за време на викендите и за празници.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фасадерите и гипсарите малтерисуваат надворешни и заштитни ѕидови на објекти, поставуваат и изработуваат гипсани украси и други декоративни гипсани делови на ѕидовите и плафоните, како и вршат нивна поправка.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

72 АВРСМ