Фасадери и гипсари

Фасадери и гипсари

Изгледи за вработување

Во развојот на македонската економија, градежништвото има значајна улога. Од градежништвото како носечка гранка зависат многу други економски гранки. Фасадерите и гипсарите се очекува во иднина да останат едно од најпобаруваните занимања во Македонија. Работата на фасадерите и гипсарите ќе биде потребна  и за проектите за енергетска ефикасност, за изградбата на нови згради со енергетска ефикасност надградба и доградба на стари згради.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Покривачите (обложувачи) на покриви-7121
  • Поставувачи на подови и плочки-7122
  • Работници на изолација-7124

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фасадерите и гипсарите малтерисуваат надворешни и заштитни ѕидови на објекти, поставуваат и изработуваат гипсани украси и други декоративни гипсани делови на ѕидовите и плафоните, како и вршат нивна поправка.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

72 АВРСМ