Фасадери и гипсари

Фасадери и гипсари

Работна средина

Фасадерите и гипсарите најголем дел од работата ја поминуваат на градилиштата. Голем дел од денот го минуваат во стоење. Опремата кај ова занимање може да биде неудобна, бидејки се изложени на многу високи или ниски температури. Редовно работат во средина со високо ниво на бучава, која може да доведе до намалување на концентрацијата.

Прецизноста е многу важна во оваа работа. Во повеќето случаи нивната работа бара чести преместувања  на различни локации поради извршување на работата на различни објекти.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фасадерите и гипсарите малтерисуваат надворешни и заштитни ѕидови на објекти, поставуваат и изработуваат гипсани украси и други декоративни гипсани делови на ѕидовите и плафоните, како и вршат нивна поправка.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

72 АВРСМ