Фасадери и гипсари

Фасадери и гипсари

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Ѕидари и сродни градежни занимања каде спаѓаат и фасадерите и гипсарите, изнесувала 20.740 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 97 проценти од огласите за за Фасадерите и гипсарите се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фасадерите и гипсарите малтерисуваат надворешни и заштитни ѕидови на објекти, поставуваат и изработуваат гипсани украси и други декоративни гипсани делови на ѕидовите и плафоните, како и вршат нивна поправка.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

20.740 МКД

Слободни работни местa

72 АВРСМ