Електроинженери

Електроинженери

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014 – 2019 година , бројот на eлектроинженерите се движи од 1400 до 2200 вработени лица.

Електроинженерите работат во индустрии, вклучително истражување и развој, инженерски услуги, производство, телекомуникации. Електроинженерите генерално работат во затворени простории т.е канцеларии. Сепак, понекогаш ќе треба да ги посетат местата за да го утврдат проблемот или комплексна соодветната опрема.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Електроинженерите спроведуваат истражувања, планираат, развиваат, дизајнираат, проектираат и водат изградба на електротехнички објекти, електронски уреди и телекомуникациски системи, и обезбедуваат нивно функционирање, одржување и поправка, како и проучување на технолошките аспекти на одделни материјали, производи и процеси и советуваат во врска со нив.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

42.385 МКД

Слободни работни местa

70