Аналитичари на менаџмент и организација

Аналитичари на менаџмент и организација

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Стручњаци за администрација каде спаѓаат  и Аналитичарите на менаџмент и организација изнесува 36,650 денари, според Анкетата на структура на заработувачка на Државниот завод за статистика  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување  во 2019 година, околу 91 проценти од огласите за стручњаци за маркетинг и реклама се однесувале за вработувања со полно работно време. 

(Извор: Државен завод за статистика – Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Аналитичарите на менаџмент и организација вршат проучување, анализа, советување и примена на работните методи поврзани со различни аспекти на деловното работење, помагање на организациите за постигнување на поголема ефикасност, проучување на организациски структури, методи, системи и различни деловни процедури.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36,650 МКД

Слободни работни местa

265 АВРМ