Аналитичари на менаџмент и организација

Аналитичари на менаџмент и организација

Распоред на работата

Најголем дел од аналитичарите на менаџмент и организација работат со полно работно време. Во многу случаи работат и прекувремено за да ги испочитуваат роковите.

 

Задолженија на работното место

Аналитичарите на менаџмент и организација вршат проучување, анализа, советување и примена на работните методи поврзани со различни аспекти на деловното работење, помагање на организациите за постигнување на поголема ефикасност, проучување на организациски структури, методи, системи и различни деловни процедури.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36,650 МКД

Слободни работни местa

265 АВРМ