Аналитичари на менаџмент и организација

Аналитичари на менаџмент и организација

Работна средина

Аналитичарите на менаџмент и организација работното време го поминуваат во своите канцеларии и на состаноци со клиентите. Бидејќи поминуваат значително време со клиенти, аналитичарите често патуваат.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Аналитичарите на менаџмент и организација вршат проучување, анализа, советување и примена на работните методи поврзани со различни аспекти на деловното работење, помагање на организациите за постигнување на поголема ефикасност, проучување на организациски структури, методи, системи и различни деловни процедури.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36,650 МКД

Слободни работни местa

265 АВРМ