Аналитичари на менаџмент и организација

Аналитичари на менаџмент и организација

Слободни работни места

Според податоците од Агенцијата за вработување, просечниот број на слободни работни места кај ова занимање, на месечно ниво, за периодот јануари-декември 2019 година изнесува 265.

За повеќе информации и за пристап до огласите за слободни работни места посетете ја страницата на АВРСМ на следниот линк: http://www.av.gov.mk/

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Аналитичарите на менаџмент и организација вршат проучување, анализа, советување и примена на работните методи поврзани со различни аспекти на деловното работење, помагање на организациите за постигнување на поголема ефикасност, проучување на организациски структури, методи, системи и различни деловни процедури.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

36,650 МКД

Слободни работни местa

265 АВРМ