Помошници за здравствена грижа

Помошници за здравствена грижа

Распоред на работата

Повеќето помошници за грижа работат со полно работно време. Бидејќи домовите за грижа и болниците пружаат дваесет и четири часовна нега, помошниците за грижа може да работат и ноќна смена, за време на викенди и празници.

Задолженија на работното место

Помошниците за здравствена грижа пружаат лична нега и помош при извршувањето на секојдневните животни активности директно на пациентите и лицата сместени во различни здравствени институции, како што се болници, клиники или центри за нега со сместување.

Потребно образование при вработување

  • Средно образование
  • Основно образование и сертифицирана програма

Просечна месечна нето заработувачка

15.914 МКД

Слободни работни местa

  • 0 АВРСМ