ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Изгледи за вработување

Побарувачката за помошници за здравствена грижа е поврзана со зголемувањето на бројот на приватни болници или даватели на здравствени услуги во последните години. Изгледите за вработување на помошниците за здравствена грижа се многу добри. Се предвидува дека кај ова занимање ќе се отворат голем број работни места во текот на следните години. Меѓутоа, кај ова занимање има промени во персоналот, поради висината на платата и работните задачи.

Слични занимања класифицирани на друго место:

  • Медицинска сестра (професионална) – 2221
  • Медицинска сестра (техничар) – 2221
  • Здравствени работници во амбуланта – 3258
  • Негувател на болни лица (во куќа) – 5322

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Помошниците за здравствена грижа пружаат лична нега и помош при извршувањето на секојдневните животни активности директно на пациентите и лицата сместени во различни здравствени институции, како што се болници, клиники или центри за нега со сместување.

Потребно образование при вработување

  • Средно образование
  • Основно образование и сертифицирана програма

Просечна месечна нето заработувачка

17.533 МКД

Слободни работни местa

  • 0 АВРСМ