ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Просечна месечна нето заработувачка

15.914 МКД

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредбената група занимања за лична нега во здравството каде спаѓаат помошниците за здравствена грижа, изнесувала 15.914 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, сите огласи за помошници за здравствена грижа се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Помошниците за здравствена грижа пружаат лична нега и помош при извршувањето на секојдневните животни активности директно на пациентите и лицата сместени во различни здравствени институции, како што се болници, клиники или центри за нега со сместување.

Потребно образование при вработување

  • Средно образование
  • Основно образование и сертифицирана програма

Просечна месечна нето заработувачка

17.533 МКД

Слободни работни местa

  • 0 АВРСМ