ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Работна средина

Помошниците за здравствена грижа работат во капацитети што нудат нега, болници (државни и приватни), центри за грижа и сместувачки капацитети за постари лица. Работата на помошниците за здравствена грижа може да биде напорна. Поголемиот дел од работното време го минуваат на нозе, бидејќи во секое време мора да има грижа за голем број пациенти или лица сместени во објектот.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Помошниците за здравствена грижа пружаат лична нега и помош при извршувањето на секојдневните животни активности директно на пациентите и лицата сместени во различни здравствени институции, како што се болници, клиники или центри за нега со сместување.

Потребно образование при вработување

  • Средно образование
  • Основно образование и сертифицирана програма

Просечна месечна нето заработувачка

17.533 МКД

Слободни работни местa

  • 0 АВРСМ