ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

ПОМОШНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Повреди и болести

Поради честото подигнување лица и другите тешки физички задачи, помошниците за здравствена грижа се соочуваат со повисока стапка на повреди и болести од просечно. Вообичаено, тие се обучуваат како правилно да ги подигнуваат и движат пациентите, за да се намали ризикот од повреди.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Помошниците за здравствена грижа пружаат лична нега и помош при извршувањето на секојдневните животни активности директно на пациентите и лицата сместени во различни здравствени институции, како што се болници, клиники или центри за нега со сместување.

Потребно образование при вработување

  • Средно образование
  • Основно образование и сертифицирана програма

Просечна месечна нето заработувачка

17.533 МКД

Слободни работни местa

  • 0 АВРСМ