Занимања за згрижување на деца

Занимања за згрижување на деца

Распоред на работата

Распоредот на работа на работниците за грижа за децата варира. Често приватните градинки работат и во две смени, како би се задоволиле потребите на нивните клиенти. Додека дадилките работат најчесто работат со полно или со скратено работно време, но често работат и повеќе од предвиденото.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Работниците за згрижување на деца се грижат за деца и ги надгледуваат нивните дневни активности во посебни установи или во домашни услови.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.663 МКД

Слободни работни местa

20